Ondarroa eta Legedi Bikoiztasuna

Josu Etxaburu, Lorena Amutxastegi, Ramón Castillo, Andrés Urrutia

Resumen


0. Lanaren helburua. 1. Ondarroa: Kokapena eta historia. 2. Bizkaiko bi legediak. 2.1. Historia eta iritziak. 2.2. Ondarroako kasua. 2.2.1. Historia laburra. 2.2.2. Corpusaren aurkezpena eta kokapena. 2.2.3. Corpusaren ondorioak. 3. 1959. urtetik aurrera. 3.1. 1959. urteko Konpilazioa orokorrean hartuz. 3.2. Konpilazioa Ondarroari lotuta. 3.2.1. Hirigunearen zehaztea. 3.2.2. Baserriguneak zehaztea. 3.3. Berriatuaren anexioa eta beronen eragina. 3.4. Berriatuaren desanexioa eta beronen eragina. 4. Euskal Herriko Foru Zibil berria (1992). Errealitate berria. 5. Ondorioak. 6. Bibliografia.

Texto completo:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18543/ed-42(2)-1994pp213-246

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.